Nejprve byla problematika závislostí záležitostí lékařů - psychiatrů, kteří po určitém váhání otevřeli dveře do tohoto hájemství medicíny i psychologům a rozšířili model závislosti na bio-psychologický.

    Zásluhou životních zkušeností se postupně etablovali i sociální pracovníci a model se rozšířil na bio-psycho-sociální.

    Poslední dobou se začíná nesměle hovořit o modelu bio-psycho-socio-spirituálním, protože se ukazuje, že závislost má i nezanedbatelný rozměr duchovní.

    Stránky této poradny chtějí být, v rámci víceoborového přístupu k závislosti, příspěvkem i z úhlu posledně jmenovaného pohledu na závislost, aniž by ovšem opomíjely důležitost dříve zmíněných.

    Nejzákladnější informace o drogách, jejich rozdělení a účincích, byly již podrobně zpracovány na mnoha stránkách, proto si dovoluji zájemce o tyto základní informace odkázat na (například) tyto adresy: www.sananym.czwww.podaneruce.cz.